Deluxe King Room Suite Room

ที่ตั้งโครงการ

Project location with Google Maps

ที่อยู่ :เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลและโปรโมชั่น

สำรองห้องพัก 043-043595
Send Message

โครงการในเครือโรแมนติค